Curs de Formator Autorizat


Curs de Formator Autorizat

Absolvirea cursului de FORMATOR îți oferă o direcție nouă pe piața muncii și o oportunitate în reinventarea propriului job.

"Formator" este un curs de specializare - autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

DIPLOMA OBȚINUTĂ:

Diplomă de Formator - Certificat Formare Profesională ca și “FORMATOR” recunoscut de MMFPS si MEC, atât in țară, cât și în UE.


CUI SE ADRESEAZA CURSUL:

• Persoanelor cu studii superioare (cu diplomă de licență), care în urma absolvirii cursului, vor obține diplomă acreditată de Formator;

• Persoanelor care doresc să activeze independent ca persoană fizică autorizată în profesia de Formator;

• Persoanelor interesate să profeseze ca Formator (Trainer) în cadrul companiilor private sau de stat, sau în orice alt sector de activitate unde sunt necesare competențele unui formator (trainer);

• Persoanelor care doresc să se dezvolte personal și profesional,

• Persoanelor ce doresc să-și îmbunătățească metodele, tehnicile și abilitățile necesare desfășurării activității de Formator;

• Consilierilor pentru dezvoltarea personală;

• Consilierilor pentru orientare în carieră;

• Terapeuților pentru terapia de grup;

• Psihologilor;

• Absolvenților cursurilor NLP (Programare Neuro lingvistică);

• Responsabililor cu formarea într-o organizație, membri ai departamentului de Resurse Umane;

• Trainerilor cu experiență în domeniul livrării de programe de formare profesională care vor să obțină autorizarea A.N.C.;

• Specialiștilor implicați în procesul de evaluare și certificare a competențelor profesionale;

• Profesorilor, învățătorilor, educatorilor ce doresc să își dezvolte abilitățile de formare;

• Formatorilor neautorizați;

• Reprezentanților ONG;

• Mediatorilor pe diverse probleme.


COMPETENȚELE FORMATORULUI:

După absolvirea cursului de FORMATOR, vei dobândi următoarele competențe profesionale, în conformitate cu Standardul Ocupațional pentru ocupația „Formator":

• Conform Certificatului de specializare în ocupația de Formator, poți exercita activitatea de Formator în calitate de liber profesionist ca persoană fizică autorizată, sau ca angajat al unor organizații sau instituții cu domenii foarte variate de activitate, sprijinind îmbunătățirea performanțelor forței de muncă și oferind ajutor;

• Conceperea, pe baza actelor normative în vigoare și a standardelor ocupaționale/de pregătire corespunzătoare, a programelor de formare;

• Proiectarea programelor și activităților de formare ca urmare a identificării nevoii și a cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate;

• Organizarea programelor de formare, punând la dispoziția cursanților toate elementele necesare desfășurării în cele mai bune condiții a procesului și programului de formare;

• Evaluarea efortului de învățare, competențelor dezvoltate, cât și a propriei activități ca formator;

• Dezvoltarea și documentarea permanentă în domeniul tău de activitate;

• Pregătirea formării;

• Realizarea activității de formare;

• Evaluarea participanților la formare;

• Formarea și dezvoltarea competențelor participanților în direcția autocunoașterii, explorării educaționale și în direcția planificării carierei;

• Dobândirea tehnicilor de livrare a informațiilor;

• Proiectarea programelor de formare;

• Organizarea programelor și a stagiilor de formare;

• Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare;

• Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare


Înscrie-te acum la Cursul „FORMATOR“ (COR 242401).

https://forms.gle/oQeRpfPPr2jENDS29 

TELEFON: 0743099313


PERIOADA CURS:

18 - 21 octombrie 2021 (LU, MA, MI, JOI după ora 18.00).

Programul va fi stabilit la începutul cursului, în funcție de disponibilitatea participanților.

COSTUL cursului este 850 lei.


REDUCERE!

PENTRU PLATA INTEGRALA până pe data de 25 septembrie 2021 (inclusiv), COSTUL cursului este de 650 lei (din care, cost diplomă -150 lei).


BONUSURI:

• Poți repeta cursul GRATUIT într-o nouă grupă de formare.

• Tehnici de Public Speaking și Gestionarea emoțiilor (în valoare de 300 lei)


PLATA pentru trimitere diploma prin Cargus, achită exclusiv cursantul.


FACTURA se va emite pe numele plătitorului.

Daca doriți factură pe firmă, plătitorul TREBUIE SĂ FIE obligatoriu firma respectivă. Trimiteți și datele firmei pe email: info@connexioteambuilding.com .


IMPORTANT!

Conform noului standard ocupațional aprobat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ CALIFICĂRI (ANC), cursul Formator va însuma obligatoriu 180 de ore.

Întrucât de anul acesta sunt necesare 180 de ore pentru a fi specializat ca formator, vom negocia timpul de învățare, întâlniri și studiu individual în :

• Program de seară (18.00-22.00)

• Program de Weekend (10.00 - 18.00).


CERINȚE PENTRU ÎNSCRIERE:

• Copie CI,

• Certificat naștere,

• Copie certificat căsătorie/divorț (în cazul schimbării numelui),

• Copie acte studii superioare (licență – orice specializare),

• Copie diplomă bacalaureat,

• Cererea de înscriere (se completează în momentul depunerii actelor).

• CONDIȚIE OBLIGATORIE: DIPLOMĂ de absolvire studii superioare (indiferent profilul de activitate).


Finalizarea cursului și obținerea certificatului ANC – se realizează în urma parcurgerii unei pregătiri intensive și examinare ANC.

CUM SE DESFĂȘOARA EXAMENUL DE CERTIFICARE:

Examenul constă în completarea unui test grilă și o probă practică (prezentarea unui proiect). Comisia va fi formată din reprezentanți A.N.C. (fost CNFPA) și reprezentanți ai centrului nostru.

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE:

• Activitatea de predare curs,

• Suportul de curs și materiale auxiliare

• Fișe de lucru,

• Evaluare;

• Follow-up;

• Eliberarea certificatului de către Autoritatea Naționala pentru Calificări (A.N.C.)


UNDE SE SUSȚINE CURSUL:

ON LINE  și/sau la sediul clientului (firmei/companiei), cu condiția respectării tuturor măsurilor de siguranță.


IMPORTANT! SE POATE DEDUCE LEGAL!

Costul cursurilor de formare autorizate ANC, SE POATE DEDUCE LEGAL din impozitul pe profit/venit (dupa caz), conform art.34 din OG 129/2000, care prevede deducerea cheltuielilor pentru formarea profesională a salariaților de către societățile comerciale, societățile naționale, regiile autonome sau alte instituții.

DESCRIEREA OCUPAȚIEI (EXTRAS DIN STANDARDUL OCUPATIONAL):

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează și revizuiește activități teoretice / practice și / sau programe de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, derulate în instituții specializate sau la locul de muncă.


*ANUNȚ!

Pentru a deschide un curs, o grupă se constituie cu minimum 10 cursanti.

În funcție de completarea grupelor, ne rezervăm dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.

*În cazul în care grupa nu se formează din motive obiective, taxa de înscriere se va restitui complet.

TRAINER - 0743 099 313 (Andreea Farca)


DESPRE Andreea Farca:

Trainer și Formator acreditat

Consilier de Dezvoltare Personală acreditat

Profesoară de Limba engleză

Facilitator în proiectul English for the Community, British Council Romania

Formator SuperTeach

Dezvoltator și organizator de cursuri și ateliere de Dezvoltare Personală